Aktualizácia detektora The LEGEND v1.14 – BEAST MODE
Beta Aktualizácia The Legend

Najnovšia a dlho očakávaná aktualizácia detektora kovov The LEGEND je tu! Už dlhšie firma Nokta Detectors avizovala, že pracuje na prelomovej novinke, režime, ktorý nazvali “BEAST MODE”. Beast preto, lebo po pridaní tohto režimu sa z Legendu stane to najväčšie “zviera” na trhu.

Predtým ako vám predstavíme čo všetko táto aktualizácia obsahuje vám zonamujeme, že aj vy sa môžete pričiniť o jej otestovanie. Bola totiž opäť vydaná ako Beta verzia a do 22. Apríla. Dovtedy si ju môžete stiahnuť do svojho Legendu a vyskúšať vo vašom okolí. Prípadné chybičky ktoré by ste zaznamenali môžete zasielať na emailovú adresu:

beastmode@noktadetectors.com

A teraz sa už poďme pozrieť na to aké nové zmeny prichádzajú s novou aktualizáciou:

mečík z váhu

1. Bola pridaná funkcia Deep Target Identification (dt).

Táto funkcia umožňuje detegovať neželezné hlboké ciele, ktoré sú maskované alebo detegované ako železo (železné), ako neželezné.
Ak chcete získať prístup k tejto funkcii, vyberte nastavenie Rýchlosti obnovy a stlačte tlačidlo. Pri navigácii pomocou pravého a ľavého tlačidla sa na pravej strane obrazovky objavia písmená „dt“. Pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-) môžete zmeniť hodnotu nastavenia dt medzi 1-6. Keď je na 0, táto funkcia je vypnutá. Keď zvýšite hodnotu, stabilita zariadenia sa môže znížiť. Túto funkciu je možné použiť vo všetkých režimoch s viacfrekvenčnými aj jednotlivými frekvenciami.

2. Bol pridaný režim Beast Mode.

Veľmi hlboké ciele môžu mať hodnoty blízke okolitej pôde, a preto ich nemožno zistiť. Režim Beast vám umožňuje odhaliť ciele v hĺbkach, ktoré nedosiahnete v iných režimoch.
Tento režim resetuje vyváženie zeme, čo umožňuje detekciu hlbokých mincí a veľkých hmôt detektorom.
V tomto režime však ciele v hraničných hĺbkach nemusia poskytnúť ID hodnotu alebo ich ID môže byť nestabilné.
Ak chcete použiť túto funkciu, jednoducho stlačte tlačidlo frekvencie v režime zlatého poľa. Režim Beast je na obrazovke označený písmenami „bE“ pod multifrekvenčným symbolom M.

3. Funkcia druhotného vyváženia zeme pridaná v režime Beast.

Vzhľadom na svoju konfiguráciu môže režim Beast spôsobiť, že zariadenie bude vysielať falošné signály o zmenách zeme a mineralizovaných/horúcich horninách.

To môže spôsobiť nepohodlie používateľovi počas detekcie. Režim Beast ponúka používateľom funkciu druhotného vyváženia zeme na prekonanie mineralizovaných/horúcich skál, červených tehál a iných zemných zmien v okolitom prostredí, ktoré majú iné vlastnosti ako pôda, ktorá bola vyvážená zemou. S druhým vyvážením, v závislosti od vlastností horúcej horniny alebo tehly, možno v niektorých prípadoch dosiahnuť úplné ticho nad týmito falošnými cieľmi. V iných prípadoch môže byť počuť prerušovaný signál. Prerušované zvuky naznačujú, že detekovaný cieľ je mineralizovaná/horúca hornina.

Ak chcete použiť túto funkciu, stlačte tlačidlo vyváženie zeme, čím získate prístup k nastaveniu. Potom aktivujte funkciu druhotné vyváženie zeme (2nd ground balance) stlačením tlačidla Frekvencií. Keď je táto funkcia aktivovaná, na obrazovke sa nad písmenami Gb zobrazí číslo „2“. Druhé vyváženie zeme môžete vykonať stlačením tlačidla pinpoint. Keď je zvolený režim Beast, 1. a 2. zemné vyváženie je možné vykonať len automaticky. Manuálne vyváženie zeme nie je možné. Opätovným stlačením tlačidla frekvencií môžete prepnúť z druhotného vyvženia zeme na prvé.

4. Schopnosť resetovať 1. a 2. nastavenie vyváženia zeme v režime Beast.

Keď je zvolený režim Beast, hodnota vyváženia zeme sa resetuje vstupom do ponuky vyváženia zeme a dlhým stlačením tlačidla nahor. Keď tlačidlo podržíte, na obrazovke sa zobrazí animácia. Ak chcete resetovať hodnotu druhotného vyváženia zeme, najprv funckiu aktivujte. Vynulujete ju opätovným stlačením tlačidla nahor.

5. Funkcia “Iron Rejection” v režime Beast.

Režim Beast, podobne ako režim Zlaté pole, vytvára signály pre neželezné aj železné ciele zmenou frekvencie zvuku podľa sily prijímaného signálu. Aby bolo možné rozlíšiť železné ciele, najmä tie, ktoré sú bližšie k povrchu, v závislosti od sily signálu prijatého zo železného cieľa, zariadenie vydáva nižší tón ako neželezné ciele, pričom frekvencia sa mení podľa sily signálu.

Ak chcete získať prístup k tejto funkcii, vyberte nastavenie Rýchlosť obnovy a stlačte tlačidlo. Na pravej strane obrazovky sa zobrazia písmená „Ir“. Pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-) môžete zmeniť hodnotu nastavenia “Ir” medzi 1-5. Keď je na 0, táto funkcia je vypnutá. Keď sa hodnota zvýši, zvyšuje sa pravdepodobnosť generovania železného tónu pre hlboké neželezné ciele.

 

 

NAJNOVŠIE PRODUKTY

ZÁKAZNÍCI PREZERAJÚ

Článok môžete zdielať, načítať cez QR kód, poslať mailom, cez SMS alebo vytlačiť:

QR Code

Nákupný košík0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe